УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ГІРСЬКОГО ЛІСІВНИЦТВА ІМ. П.С. ПАСТЕРНАКА (УКРНДІГІРЛІС)
новини

КОНФЕРЕНЦІЯ «ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ І ТЕНДЕНЦІЇ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ»

Опубліковано у 01/08/2018

Видатний основоположник вчення про біосферу В.І. Вернадський ще в 30–40 роках минулого століття прогнозував неминучий перехід від епохи стихійного розвитку до сфери розуму (ноосфери). На сьогодні це твердження як ніколи актуальне. Впливати на природу слід зважено й раціонально, думаючи не про тимчасову вигоду, а й про майбутні наслідки. Не стихійно і нещадно її руйнувати й експлуатувати, а науково-обгрунтовано ощадливо оберігати. Вирішенню вищезгаданих проблем проблем в лісовій галузі служить міжнародна науково-практична конференція «Основні проблеми і тенденції подальшого розвитку лісового господарства в Українських Карпатах», проведення якої організовується УкрНДІгірліс 4-6 жовтня 2018 року в м. Івано-Франківську.

Днями  Вчена рада інституту розглянула і схвалила  підготовлений до друку збірник матеріалів конференції. В збірнику поміщені більше  60 наукових статей, підготовлених науковцями, управлінцями  і практичними працівниками лісової і споріднених галузей, які представляють   40 установ, організацій і підприємств.  Зміст збірника українською і англійською мовами подано окремим файлом.  Одним із  актуальних матеріалів,  що стосується аналізу лісокористування в  Українських Карпатах, є стаття Голубчака О.І., Гудими В.М. і Гудими В.Д.  «Лісокористування в Карпатах історія, сьогодення, проблеми, шляхи вирішення». Зроблені в ній висновки мають практичний аспект і полягають в наступному.

Вирішення завдань з удосконалення діяльності лісової галузі можливе  шляхом:

  • підвищення ефективності управління лісовим господарством через запровадження принципів невиснажливого лісокористування, екосистемного підходу та розробки змін до нормативних документів.
  • удосконалення ведення лісового господарства через комплексне використання лісових ресурсів, зменшення обсягів суцільних рубок, запровадження лісозаготівель на основі використання природозберігаючих технологій, машин і механізмів, розвиток лісової інфраструктури у гірських лісах.
  • реформування економічної і фінансової системи лісового господарства, через створення фонду розвитку лісового господарства, забезпечення економічних стимулів впровадження еколого-збрерігаючих технологій.
  • розробки нових правил державного – приватного партнерства в напрямках лісокористування. Створення великих лісозаготівельних компаній, які будуть проводити лісозаготівлі тривалий час, в значних об’ємах на одних і тих самих територіях (як варіант в межах водозбірних басейнів) за умови обов’язкового застосування сучасних природозберігаючих технологій.
  • створення центрів підготовки спеціалістів для роботи на нових сучасних машинах й механізмах та підвищення кваліфікації спеціалістів лісового господарства і лісозаготівель, які будуть займатися питанням організації і проведення лісозаготівельних робіт.

 

About admin

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *