УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ГІРСЬКОГО ЛІСІВНИЦТВА ІМ. П.С. ПАСТЕРНАКА (УКРНДІГІРЛІС)
новини

Адміністрація

Керівництво УкрНДІгірліс

ДИРЕКТОР ІНСТИТУТУ – ГОЛУБЧАК Олексій Іванович

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА – КОРЖОВ Володимир Леонідович

Вчений секретар – ГУДИМА Вікторія Мирославівна