УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ГІРСЬКОГО ЛІСІВНИЦТВА ІМ. П.С. ПАСТЕРНАКА (УКРНДІГІРЛІС)
новини

Діяльність

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, СПРЯМОВАНІ НА ВДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака Міністерства лісового господарства України є головною науково-дослідною установою лісового профілю в регіоні Карпат. Організований в 1964 р. як Карпатський філіал при Українському науково-дослідному інституті лісівництва і агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. В 1991 р. перетворений в самостійний інститут гірського лісівництва.

Наукова діяльність інститутом проводиться на території карпатського регіону (Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська та Чернівецька області). Тут створена науково-дослідна та експериментальна база, яка включає Карпатську лісову науково-дослідну станцію (м. Мукачеве Закарпатської обл.), дослідні пункти (Горганський та Бескидський), гідростаціонари “Хрипелів” і “Свалява”, арборетум “Діброва”, дендропарки “Березинка” і “Високогірний”, численні дослідно-виробничі об’єкти (генетичні резервати, висотно-екологічні культури, клонові плантації, постійні пробні площі та ін.).

Все це дозволяє проводити фундаментальні та прикладні дослідження, спрямовані на вдосконалення наукового забезпечення лісового господарства та поліпшення екологічної ситуації Карпат і довкілля.

Наукові дослідження УкрНДІгірліс проводить на замовлення Міністерства лісового господарства України та лісогосподарських підприємств Карпат. Над вирішенням наукових проблем в інституті працює 60 науково-інженерних працівників, з них 22 кандидати і доктори наук.

В чотирьох науково-дослідних лабораторіях інституту опрацьовуються:

  • концепція екологічних засад гірського лісівництва та лісокористування, відтворення та охорона цінних природних комплексів, поліпшення технологічних процесів при рубках, пов’язаних з веденням лісового господарства, система водоохоронно-захисних властивостей гірських лісів та заходів по їх збереженню;
  • вдосконалення методів і технології створення постійної лісонасіннєвої бази головних лісоутворюючих порід на генетико-селекційній основі, способи масового розмноження перспективних інтродуковпних видів, їх гібридів, екотипів та форм для створення насаджень різного цільового призначення;
  • нові і вдосконалюються існуючі технології та агротехніка, вирощування садивного матеріалу, природного і штучного лісовідновлення і лісорозведення;
  • наукові основи і методичні принципи екологічного моніторингу карпатського регіону, заходи по охороні і раціональному використанню земельних та водних ресурсів;
  • інтегровані лісівничо-біологічні заходи боротьби із шкідниками і хворобами лісу, спрямованими на підвищення стійкості лісів;
  • системи заходів з раціонального ведення мисливського господарства в умовах інтенсифікації лісогосподарського виробництва, оптимізації рекреаційного лісокористування Карпат.

Результатом багаторічних досліджень науковців інституту є ряд монографій, наукових розробок (рекомендацій, методик, порадників, правил, настанов, довідників та ін.), які щорічно впроваджуються у лісогосподарське виробництво регіону. Опрацьовано серію нормативних документів: правила рубок головного користування, лісорозведення та лісовирощування; вказівки по веденню лісового господарства в захисних і санітарно-гігієнічних лісах; рекомендації з формування і експлуатації лісонасіннєвих ділянок, створення клонових плантацій; вдосконалення лісовідновлення в дубових і букових лісах; технології лісовідновлення і реконструкції малоцінних молодняків; вирощування садивного матеріалу в лісових розсадниках; технологій і систем застосування добрив, гербіцидів і арборицидів в лісовому господарстві; раціонального викори­стання й охорони земельних та водних ресурсів в умовах інтенсифікації сільськогосподарського виробництва; створен­ня захисних лісових насаджень; технології інтегрованих заходів профілактики і боротьби з кореневою губкою смереки і ялиці; боротьби з шкідниками і хворобами в лісових розсадниках тощо.

УкрНДЇгірліс ім. П.С. Пастернака може співпрацювати з науковими установами по проблемах лісу, пошуку нових теоретичних і практичних засад екології гірського лісознавства, лісівництва та охорони природи.