УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ГІРСЬКОГО ЛІСІВНИЦТВА ІМ. П.С. ПАСТЕРНАКА (УКРНДІГІРЛІС)
новини

Проект HYDROFOR

Міжнародний проект «HYDROFOR» виконується Громадською організацією «Агентство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону ФОРЗА» (ГО «ФОРЗА»), Інститутом лісового господарства Національного лісового центру Словаччини (НЛЦ) і Українським науково-дослідним інститутом гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака (УкрНДІгірліс, м. Івано-Франківськ). Головним партнером проекту є ГО «ФОРЗА» (м. Ужгород), яка має значний досвід виконання міжнародних проектів, спрямованих на вирішення актуальних завдань в різних сферах людської діяльності.

Національний лісовий центр, в склад якого входять чотири інститути, підтримує досягнення лісовим сектором Словаччини основних стратегічних цілей, зокрема щодо захисту, збереження лісів, управління й комунікації у відповідності із принципами сталого ведення лісового господарства. Центр володіє сучасними приладами, методиками і технологіями проведення різнопланових наукових досліджень.

УкрНДІгірліс протягом півстоліття проводить дослідження, метою яких є поглиблене розуміння механізмів взаємодії лісу і води, підвищення поінформованості та створення потенціалу в галузі гідрології лісів і застосування цих знань в практичній діяльності лісівників. В дослідному лісництві інституту функціонує гідрологічний стаціонар, де ведуться експерименти з встановлення впливу рубок на гідрологічний режим гірських лісових територій. Результати досліджень відображаються в законодавчо-нормативних актах. Для прикладу, в «Правилах рубок головного користування в гірських лісах Карпат» наявні вимоги, що враховують гідрологічні аспекти ведення лісового господарства. Такі аспекти також враховані у «Державній цільовій програмі комплексного протипаводкового захисту в басейнах Дністра, Прута та Сірету» (2008р). В останнє десятиліття інститут веде активну міжнародну співпрацю в рамках проблеми «Ліс і вода».

Заходи в рамках проекту «HYDROFOR» проводяться на сусідніх територіях України й Словаччини, що охоплюють західну частину Закарпатської області (шість адміністративних районів) та східні частини двох самоврядних регіонів Словаччини (Кошицький та Прешовський край). Територія проекту розташована у водозборах основних карпатських приток ріки Бодрог – рік Ондава, Лаборець, Уж та Латориця.

hydrofor_map

Територія дії проекту «HYDROFOR»

Басейн ріки Бодрог природно схильний до повеней. Вплив природних умов (гірські верхні частини водозбірного басейну з крутими схилами, ґрунти важкого механічного складу і низька здатність флішових гірських порід утримувати воду) на виникнення повеней примножується відсутністю інтегрованого управління ландшафтом, спрямованого на запобігання повеней. Результати існуючих гідрологічних досліджень демонструють зниження накопичення води на території дії проекту, особливо в басейні річки Уж, і збільшення ризику катастрофічних повеней у басейні ріки Бодрог.

Завдання, мета і цілі проекту

Завданнями проекту є здійснення гармонізованого транскордонного дослідження взаємозв’язку ведення лісового господарства та способів утримання ландшафтів із гідрологічними функціями лісів. Проектом створюються умови для покращення ведення лісового господарства шляхом розробки для менеджерів лісу та лісівників-практиків комплексних рекомендацій щодо способів і методів посилення функції лісу з регулювання паводків. Загальною метою проекту є сприяння процесам комплексного попередження паводкових ризиків у басейні ріки Бодрог шляхом посилення гідрологічної ролі лісів та покращення практик ведення лісового господарства. При його реалізації досягаються такі цілі:
– аналіз потенціалу ландшафтів у виникненні повеней;
– розробка методології оцінки факторів, які сприяють виникненню паводків;
– оцінка впливу лісів на водний режим території, в тому числі симуляція впливу лісів на гідрологію водозборів;
– розробка рекомендацій для менеджерів лісів щодо покращення методів та практики ведення лісового господарства з метою посилення спроможності лісів регулювати паводки;
– демонстрація взаємозв’язку між практиками ведення лісового господарства, параметрами ландшафту та ризиками паводків у польових умовах;
– створення і підтримка обміну інформацією та діалогу лісівників з місцевими громадами і зацікавленими сторонами;
– підвищення обізнаності та досягнення розуміння громадськістю важливого зв’язку методів й практик ведення лісового господарства із спроможністю лісів регулювати паводки.

Виконання заходів проекту «HYDROFOR» та реалізація його результатів дозволять, в певній мірі, вирішити такі завдання: поліпшення розуміння взаємодії і зміцнення співробітництва лісового і водогосподарського секторів та розробки стратегії їх дій; ліквідації розриву між дослідженнями та політикою, покращення міжнародних зв’язків та обміну інформацією; використання наявного досвіду для розробки практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення гідрологічної ролі лісів.