УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ГІРСЬКОГО ЛІСІВНИЦТВА ІМ. П.С. ПАСТЕРНАКА (УКРНДІГІРЛІС)
новини

ІНТРОДУКОВАНІ ТА ІНВАЗІЙНІ ДЕРЕВНІ ВИДИ У ЛІСАХ ЄВРОПИ

Опубліковано у 17/10/2018

Управління немісцевими деревними видами, що зустрічаються у європейських лісах має давні традиції в практиці ведення лісового господарства. Їх інтродукція на європейський континент почалась ще у 18 столітті, коли величезні вимоги до природних ресурсів, зокрема деревини, були спрямовані на підтримку поточної індустріалізації Європи. На сьогодні проблеми продукування біомаси та депонування вуглецю, а також підвищення адаптивних можливостей не аборигенних деревних видів до кліматичних змін є вкрай актуальними. Для визначення їх потенціалу поширення, зростання та загроз місцевим деревним видам, а також вибору адекватних варіантів управління виявилось необхідним створення комунікаційної платформи, яка сприяє проведенню дискусій з численними групами зацікавлених сторін як зсередини так і за межами європейських кордонів.

Саме цим важливим питанням була присвячена міжнародна конференція «Інтродуковані та інвазійні деревні види у лісах Європи», що відбулась 12-14 вересня в інституті природних ресурсів та природокористування (департамент лісознавства та грунтознавства) у м. Відні, де взяли участь науковці з більш як 50 європейських науково-дослідників інститутів та університетів, а також інші зацікавлені сторони (лісівники-практики та представники неурядових організацій). Програма конференції включала широку тематику досліджень: поширення, походження, розмноження, управління, потенціалу зростання, екосистемний сервіс, біотичні та абіотичні загрози, ринковий потенціал та сприйняття громадськістю інтродуцентів та інвазійних деревних видів. Усі вищезгадані питання та проблеми розглядались та детально обговорювались спеціалістами численних наукових дисциплін. З української сторони участь приймав завідуючий лабораторії екологія та захисту лісу УкрНДІгірліс, к.б.н., старший науковий співробітник Парпан Т.В.

Більш детальну інформацію про конференцію можна отримати за посиланням:

http://www.cost.eu/events/final-conference-tree-species-European-forests

About admin

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *