УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ГІРСЬКОГО ЛІСІВНИЦТВА ІМ. П.С. ПАСТЕРНАКА (УКРНДІГІРЛІС)
новини

КЛАСИФІКАЦІЯ ЯКОСТІ ЛІСОВИХ ВОДОЗБОРІВ

Опубліковано у 11/09/2018

У останнє десятиліття в питаннях вирішення проблеми ефективної взаємодії лісового і водного господарства спостерігається тенденція переходу від налагодження зв’язків в сферах лісогосподарського виробництва, управління водними ресурсами, охорони ландшафтів і екосистем до здійснення практичних кроків по поліпшенню стану лісових водозборів, що приносить користь як лісам, так і водним ресурсам. Яскравим прикладом цього є планомірно виконувані роботи у рамках міжнародного проекту “Кваліфіковані лісівники – кращі ліси”, що фінансується Лісовою службою США і здійснюваного Громадською організацією “Агентство сприяння стійкому розвитку Карпатського регіону “ФОРЗА”). Одним із завдань цього проекту є не лише поліпшення розуміння ролі лісу в забезпеченні наявності і якості води, але і вивчення наявного в США досвіду поліпшення якості лісових водозборів і створення умов для його реалізації в Україні.

З цією метою, нещодавно на базі Державного підприємства “Свалявское лісове господарство” (директор А.А. Дуфинець) проведений тренінг “Застосування системи класифікації водозборів Лісової Служби США в Українських Карпатах”, організація якого здійснена Відділом міжнародних програм Лісовою службою США (відповідальний представник Шила Слемп) і співробітниками ОО “Форза” (керівник Л. Лойко). Американська сторона направила кращих експертів з питань оцінки стану водозборів, які упродовж більше 15 років вивчали, готували методики і працювали над цим питанням у своїх лісогосподарських організаціях. Тренінг проводили експерти лісової служби США Шила Джонсон, Майк Овен і Раха Хакимдавар.

Вони забезпечили подання інформації про суть і особливості практичного застосування нормативних документів «Класифікація стану водозборів. Технічні настанови» (FS-978, 2011 р.) і « Система оцінки та відстеження стану водозборів» (FS-977, 2011 р.), які використовуються Лісовою службою  США з метою забезпечення ефективного функціонування лісових водозборів. Згідно вимог вищезгаданих документів система оцінки лісових водозборів в США полягає у визначенні стану водозборів за трьома класами якості: належне функціонування, функціонування під загрозою, порушене функціонування. Для встановлення класу водозбору застосовуються 12 різних індикаторів, поділених на чотири групи. Перелік індикаторів, їх вагомість та контрольовані ними параметри подані в таблиці. При цьому необхідно відмітитити, що в США площі оцінюваних водозборів становлять 4-16 тис. га.

Індикатори для оцінки стану лісових водозборів

Учасниками тренінгу стали фахівці з гідрології і якості води, водних і лісових екосистем, лісопромислового виробництва, водного господарства, земле- і лісовпорядження, ГІС і ДЗЗ. Це представники Мінприроди і Держлісагентства, підприємств Закарпатського ОУЛМГ, Лвівської лісовпорядної експедиції ВО “Укрдержліспроект”, представництва WWF в Україні, Басейнового управління верхів’я річки Тиса, департаменту екології і природних ресурсів Закарпатської ОДА, Закарпатської філії ДУ “Держгрунтоохорона”, Закарпатської держекоінспекції, Закарпатського центру по гідрометеорології. Також в тренінгу брали активну участь відомі учені з провідних університетів і науково-дослідних установ України, зокрема Інституту гідробіології НАН України, Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва, Національного лісотехнічного університету України, Прикарпатського і  Ужгородського національного університетів.

Основними завданнями тренінгу було:

  • зрозуміти і закріпити на практиці процес оцінки стану водозбору в розрізі кожного з його дванадцяти індикаторів, які характеризують наземні, прибережні і водні процеси в екосистемах, і на основі яких застосовуються управлінські заходи, спрямовані на покращення стану водозборів і пов’язаних з ними ресурсів;
  • навчитися вести пошук і збір інформації про значення індикаторів стану водозбору, у тому числі з використанням наявних і заздалегідь зібраних експертами даних;
  • встановити наявні неузгодження в даних і інформації, необхідних для оцінки водозбору;
  • спільно здійснити оцінку стану водозбору річки Пиня (площа водозбору близько 17 тис. га) на основі усієї інформації, отриманої і обробленої на момент проведення тренінгу;
  • спільно визначити, чи можна і за яких умов застосовувати цей підхід в управлінській практиці лісо- і землекористувачів на території Українських Карпат;
  • по можливості, визначити які дії і заходи слід здійснити для закріплення цього підходу в практиці ведення лісового господарства в Українських Карпатах.

Для здійснення задуманого тренінг проходив у форматі – 50% теорії і 50% практичні заняття.  Іншою особливістю проведення тренінгу стало те, що окрім американських експертів, які виступали з ретельно підготовленими презентаціями, інформацію для оцінки водозбору річки Пиня готували і українські експерти. Це С. Делеган-Кокайко, В. Пересоляк (Ужгородський університет), В. Коржов і Д. Левко (УкрНДІгірліс), А. Савицький (Інститут гідробіології) і А. Фандалюк (Держгрунтоохорона). Презентація  першого заступника директора з наукової роботи УкрНДІгірліс В. Л. Коржова під назвою «Аналіз наземних фізичних індикаторів для оцінки водозбору ріки Велика Пиня» доступна за даним посиланням.

Завдяки цьому усі учасники тренінгу мали можливість отримати детальну інформацію про систему оцінки і класифікації стану водозборів в розрізі кожного з 12 індикаторів і відповідних характеристик, а також вивчити окремі методи оцінки і показники тих або інших елементів водозбору під час практичних польових занять. Саме практичний елемент тренінгу багато хто з учасників відмічав як цікавий і дієвий метод отримання і подальшого застосування нових знань і навиків. На завершенні тренінгу, який тривав протягом тижня, учасники мали можливість встановити значення усіх індикаторів системи оцінки стану водозбору, по кожному з його контрольованих параметрів, і представити свої обґрунтовані висновки щодо класу стану водозбору ріки Пиня.

Проведений тренінг став черговим кроком для підвищення обізнаності про можливості грамотного і ефективного управління лісовими водозборами і підтвердив дієвість прийнятої в США системи оцінки їх стану. Тому актуальним є виконання організаційно-технічних заходів, спрямованих на  застосування подібних підходів і в Україні. При цьому повинні враховуватися наступні аспекти: природно-виробничі умови лісогосподарської діяльності в різних регіонах України; реальний стан лісових водозборів; відсутність нормативних документів, а також спеціально підготовлених різнопрофільних фахівців; менталітет лісових працівників і населення і, що особливо важливо, можливості фінансового забезпечення. В якості одного з перших кроків в цьому напрямі було б доцільним включити в план наукових досліджень УкрНДІгірліс розробку галузевого нормативного документу, що регламентує порядок проведення оцінки стану лісових водозборів і розробки заходів по його поліпшенню.

About admin

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *