УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ГІРСЬКОГО ЛІСІВНИЦТВА ІМ. П.С. ПАСТЕРНАКА (УКРНДІГІРЛІС)
новини

КОРИФЕЮ ЛІСОКУЛЬТУРНОЇ СПРАВИ КАРПАТСЬКОГО КРАЮ АНАНІЮ МИКОЛАЙОВИЧУ ГАВРУСЕВИЧУ – 90!

Опубліковано у 13/02/2019

Відомому вченому-лісівнику,знавцю лісокультурної справи, дослідника Опілля, Малого Полісся, Розточчя та Українських Карпат із проблем лісовідновлення та лісорозведення, селекції і насінництва, лісової типології та екології,  кандидату сільськогосподарських наук, старшому науковому співробітнику, доценту,
 член-кореспонденту Лісівничої академії наук України, Відміннику лісового господарства України
Ананію Миколайовичу Гаврусевичу – виповнюється 90 років.

Ананій Миколайович Гаврусевич народився 11 лютого 1929 року в
с. Гор’янівка Ківерцівського району Волинської області в селянській родині. З 1937 року навчався в Олицькій середній школі, яку закінчив в 1948 році із золотою медаллю. З 1948 до 1953 року навчався на лісогосподарському факультеті Львівського сільськогосподарського інституту, який успішно закінчив в 1953 році, отримавши диплом інженера лісового господарства. З серпня 1953 року працював  інженером лісового господарства Цуманського лісгоспу, що на Волині. Того ж року вступив до аспірантури на кафедру загального лісівництва Львівського сільськогосподарського (лісотехнічного після об’єднання факультетів) інституту. Після півторарічної викладацької праці на кафедрі лісової таксації та лісовпорядкування  Львівського лісотехнічного інституту, на запрошення директора Закарпатської лісової науково-дослідної станції Пастернака П.С., разом з сім’єю  переїжджає працювати в цю установу де призначається завідувачем відділу лісових культур. На цій посаді А.М. Гаврусевич працює до лютого 1965 року. Після чого проходить по конкурсу на посаду завідувача відділом лісових культур у новоорганізований Карпатський філіал УкрНДІЛГА (м.Івано-Франківськ).

Ананій Миколайович – кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.03 –лісознавство і лісівництво. Дисертаційна робота захищена в 1960 році  в Харківському  сільгоспінституті імені В.В.Докучаєва на тему  «Типи лісів у Львівській області».

У листопаді 1965 року  рішенням Вищої  атестаційної комісії А.М.Гаврусевичу присвоєне звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Лісові культури». В 1993 році – обрано член-кореспондентом  Лісівничої академії наук України, а в 1995 – присвоєне вчене звання доцента. 

Гаврусевич А.М. співавтор дев’яти добре відомих в Карпатському регіоні  монографічних робіт та 20 науково-практичних рекомендацій. За тривалий період науково-педагогічної діяльності А.М.Гаврусевич підготував та опублікував 240 наукових праць, з них 22 науково-популярні статті у газеті «Деревообробник». Гаврусевич А.М. співавтор винаходу «Спосіб підготовки посадкової ями під багаторічні культур».

Пропрацювавши майже 19 років завідувачем лабораторією лісових культур Карпатського філіалу УкрНДІЛГА ім. Г.М.Висоцького, А.М.Гаврусевич у квітні 1984 року призначається його директором, а з квітня 1991  – стає першим директором  самостійного інституту Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва ім. П.С.Пастернака.

Значну увагу Ананій Миколайович приділяє вихованню молодого покоління вчених. Під його безпосереднім керівництвом було підготовлено і захищено дві кандидатські дисертації ( Бродович Р.І. – 1983р. та Олійник Р.Р. – 1987р.). Неодноразово він призначався офіційним опонентом на захистах кандидатських дисертацій у різних вузах. Певний період (1991-1993) очолював державну комісію із захисту дипломних проектів студентів у Національному лісотехнічному  університеті України (м. Львів). 

Характерною особливістю  Ананія Миколайовича була і є активна життєва позиція, участь у громадських заходах та роботі  численних комісій  із проблем ведення лісокультурної справи та лісорозведення. На сьогоднішній день він є членом Івано-Франківського клубу Української інтелігенції ім. Б.Лепкого.

Ананій Миколайович нагороджений орденом «Знак Пошани» (1971) та   медалями (1970, 1981, 1984 рр.) та відзнакою Держкомлісгоспу України «Відмінник лісового господарства України».

У 1995 році А.М.Гаврусевич вийшов на пенсію, однак продовжував працювати на посаді провідного наукового співробітника лабораторії лісовідновлення (2008р.),  збагачуючи своїми знаннями і досвідом наукові дослідження. І нині він є бажаним гостем  рідного інституту.

Друзі, колеги, вихованці щиро вітають ювіляра, зичать усіляких благ та довгих років життя.

О.І.Голубчак , Р.М. Яцик, Р.І.Бродович,  Ю.Д.Кацуляк, В.М.Гудима,   
М.М. Сіщук

About admin

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *