УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ГІРСЬКОГО ЛІСІВНИЦТВА ІМ. П.С. ПАСТЕРНАКА (УКРНДІГІРЛІС)
новини

Лабораторія лісовідновлення і селекції

Історія лабораторії

20 вересня 1964 року Рада Міністрів Української РСР приймає Постанову за № 1023 про організацію в м. Івано-Франківську Карпатського філіалу Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації, який знаходився в м. Харкові. Одним із основних структурних підрозділів інституту стає відділ лісових культур. На своєму довгому шляху існування відділ змінював структуру та назви (відділ лісових культур і меліорації, лабораторія лісових культур і насінництва, з 1994 року окремі лабораторії лісовідновлення та лабораторія лісової селекції і насінництва, з 2012 року – знову об’єднана лабораторія лісовідновлення і селекції), але не змінювалися його основне призначення та завдання.

Згідно з прийнятим статутом новоутвореної організації ще в 1964 році перед відділом було поставлене завдання опрацювання наукового обґрунтування найбільш ефективних систем, методів і способів природного і штучного лісовідновлення та створення постійної лісонасінної бази на генетико-селекційній основі у регіоні Карпат і на прилеглих територіях. Дещо пізніше саме життя визначило додаткові напрямки наукової діяльності: розробка передових технологій вегетативного й насінного розмноження лісових й декоративних порід, вирощування садивного матеріалу у відкритому і закритому грунті, застосування інтродуцентів у створенні насаджень різного цільового призначення, залісення невжитків й меліоративних земель тощо.

Організатором і першим завідувачем відділу, а пізніше лабораторії лісових культур (1964-1991 рр.) став кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, доцент А.М. Гаврусевич, який згодом організував та очолив Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака. Наступними керівниками названого структурного підрозділу інституту були: лабораторії лісовідновлення – к.с.-г.н., с.н.с.  Бродович Р.І. (1991-2011 рр.), лабораторії селекції і насінництва – к.с.-г.н., с.н.с., доцент Яцик Р.М. (1994-2011рр.), а  з  2012 року завідувачем знову об’єднаної лабораторії лісовідновлення і селекції стає  к.с.-г.н., с.н.с. Кацуляк Ю.Д.  Р.М. Яцик та Р.І. Бродович, займаючи посади завідувачів лабораторії, довготривалий час виконували обов’язки заступників директора УкрНДІгірліс з наукової роботи та були кураторами ГНДВ (с. Зелена).

У процесі проведення наукових досліджень зібрали матеріали і захистили дисертації наступні співробітники лабораторії: к.с-г.н. Бакаленко Е.М. (1973 р.), к.с-г.н. Яцик Р.М. (1981 р.), к.с-г.н. Бродович Р.І. (1983 р.), к.с-г.н. Олійник Р.Р. (1987 р.), к.с-г.н. Швадчак І.М. (1989 р.), к.с-г.н.
Порада Т.М. (1990 р.), к.б.н. Волосянчук Р.Т. (1996 р.), к.с-г.н. Кацуляк Ю.Д. (2007 р.), д.с-г.н. Гайда Ю.І. (2012 р.), к.с-г.н. Сіщук Н.М. (2012 р.), к.с-г.н. Гудима В.М. (2015 р.), к.с-г.н. Юник Т.Р. (2015р.), к.с-г.н. Бродович Ю.Р. (2016 р.), к.с-г.н. Штогрин А.С. (2017 р.), а також працівники лісогосподарського виробництва та інших установ, виконавці науково-дослідних тем – к.с-г.н.
Т.М. Олексів (1988 р.), к.с-г.н. І.П. Равлюк (2004 р.), к.с-г.н. Г.Д. Лялюк-Вітер (2008 ).

Під керівництвом А.М. Гаврусевича був сформований колектив однодумців, який впродовж 50-ти років сприяв вирішенню актуальних селекційно-насінницьких та лісокультурних проблем Карпатського краю. У згаданий період свій вагомий внесок в обґрунтування оптимальних шляхів відтворення корінного лісового покриву Карпат, підвищення  продуктивності та захисних функцій природних і штучних біогеоценозів внесли відомі в регіоні та далеко за його межами науковці: доктори наук – А.Й. Швиденко, В.І. Парпан, кандидати наук – А.М. Гаврусевич, Є.Ф. Черняк, Є.М. Бакаленко, Т.М. Порада, Р.Г. Мойсєєв, М.Г. Зеланд, Л.Л. Мольченко, Р.М. Яцик, Г.В. Юхимчук, Р.І. Бродович, М.Є. Гайдукевич, М.Н. Косяков.

Тривалий період часу під науково-методичним керівництвом лабораторії функціонували Надвірнянський (Горганський), Турківський (Бескидський), Волинський та Буковинський опорні пункти. Донині лісокультурні дослідження на Південно-західному мегасхилі Карпат виконують, переважно, співвиконавці із Закарпатського відділення УкрНДІгірліс (м. Мукачево).

За 53 роки плідної праці співробітниками лабораторії, у тісній співдружності з виробництвом, проведені дослідження з 75 науково-дослідних  тем, в т.ч. 43 з них – за рахунок бюджетних коштів і 32 – за замовленнями лісових підприємств краю, а також співробітниками опубліковано біля 800 наукових праць.

Відмінники лісового господарства України: Гаврусевич А.М. (2004), Яцик Р.М. (2006), Гербут Ф.Ф. (2006), Бродович Р.І. (2008). Почесні лісівники України: Бродович Р.І. (2010), Гербут Ф.Ф. (2011), Яцик Р.М. (2011). Член-кореспонденти Лісівничої академії наук України: Гаврусевич А.М. (1993), Яцик Р.М. (1996), Бродович Р.І. (2001), Гайда Ю.І. (2010), Кацуляк Ю.Д. (2011).

Основні напрямки досліджень:

лісове насінництво;

– лісорозсадницька справа;

– природне і штучне лісовідновлення і лісорозведення, технологія, агротехніка;

– селекція та інтродукція деревних видів.

 

Розроблені та опубліковані останні рекомендації:

 

 • Рекомендації з відновлення та розведення смерекових лісів Карпат (Ів.-Фр. 2008);
 • Рекомендації з удосконалення режиму охорони і використання лісових генетичних ресурсів листяних видів у Карпатському регіоні (Ів.-Фр., 2008);
 • Рекомендації з удосконалення лісовідновлення в букових гірських лісах Українських Карпат (Київ, 2010);
 • Оптимальні системи, методи і способи лісовідновлення в розрізі лісових формацій Українських Карпат (Київ, 2010);
 • Концепція збереження та невиснажливого використання лісових генетичних ресурсів в Україні (Київ, 2012);
 • Положення, збереження та сталого використання генетичного фонду фонду лісових деревних порід в Ураїні (Київ, 2012);
 • Рекомендації з ведення лісового господарства в похідних ялинниках Українських Карпат (Ів.-Фр., 2013);
 • Методичні рекомендації по плануванню лісовідновлювальних робіт на зрубах у гірських лісах Українських Карпат (Ужгород, 2014);
 • Методичні рекомендації по ренатуралізації та збереженню червонокнижних і зникаючих видів деревно-чагарникових порід у Закарпатській області (Ужгород, 2014);
 • Рекомендації по створенню лісових культур у зоні рівнинних дібров Закарпатської області (Ужгород, 2014);
 • Рекомендації з відтворення стійких деревостанів на вітровальних, уражених хворобами ділянках і в рекреаційно-оздоровчих лісах Карпат (Ів.-Фр., 2017);
 • Рекомендації з ефективного використання клонового лісового насінництва в Карпатському регіоні та створення плантації підвищеного генетичного рівня (Ів.-Фр., 2017);
 • Практичні рекомендації з упорядкування генетико-селекційно-насінницьких об’єктів та створення лісових культур в Івано-Франківській області (Ів.-Фр., 2018).

Винаходи та авторські свідоцтва на сорти рослин

– Яцик Р.М., Чуйко Я.Г. Спосіб щеплення хвойних порід. А.с. № 1155197 від 15.01.85.

– Гербут Ф.Ф., Рижило Л.Е., Пітікін П.І. Спосіб прокладання технологічних коридорів при створенні листяних насаджень на відновлюючи вирубках. А.С. №1484325.

– Шопа В.М., Пастушин Б.В. Крюк пластинчатий. А.с. № 1631021 від 01.11.90.

– Олійник Р.Р. Спосіб сприяння плодоношенню дерев. А.с. № 1690614 від 15.07.91.

– Гербут Ф.Ф., Гаврусевич А.М. Спосіб підготовки посадкової ями під багаторічні культури. А.с. № 1794405 від 08.10.92.

– Олексів Т. M., Яцик P.M. A.c. № 508 на сорт “Ялиця бальзамічна Надвірнянська”. (Заявка № 224 від 28.12.91., зареєстровано в Реєстрі сортів рослин України в 1996 p.).

– Боберський Ю.Ю., Николюк П.М., Яцик P.M. A.c. № 509 на сорт “Модрина Білоославська”. (Заявка № 222 від 28.12.91., зареєстровано в Реєстрі сортів рослин України в 1996 p.).

– Старова Н.В., Патлай І.М., Бродович Р.І. A.c. № 511 на сорт “Тополя Тронко”. (Заявка № 96265002 від 10.01.96., зареєстровано в Реєстрі соргів рослин України в 1997 p.).

– Смаглюк К.К., Ступар В.І., Яцик P.M. A.c. № 691 на сорт “Сосна кедрова корейська Богородчанська”. (Заявка № 96307001 від 18.12.96., зареєстровано в Реєстрі сортів рослин України в 1998 p.).

– Феннич B.C., Яцик Р.М. A.c. № 1307 на сорт “Ясень вузьколистий Закарпатський”. (Заявка № 98274001 від 07.12.1998 p., зареєстровано в Реєстрі сортів рослин України в 2001 p.).

– Мамонов М.І., Феннич B.C., Яцик P.M.  A.c. № 1308 на сорт “Модрина гібридна  Мукачівська”. (Заявка № 99266001 від 01.11.1999 p., зареєстровано в Реєстрі сортів рослин України в 2001 p.).

– Молоткова І.І., Феннич B.C., Гніденко В.І. A.c. № 1309 на сорт “Кедр атласький Мукачівський”. (Заявка № 97268001 від 04.12.1997 p., зареєстровано в Реєстрі сортів рослин України в 2001 p.).

– Феннич B.C., Швець І.В., Яцик P.M.  A.c. № 1310 на сорт “Дуб звичайний Боржавський”. (Заявка № 98262001 від 07.12.1998 p., зареєстровано в Реєстрі сортів рослин України в 2001 p.).

– Равлюк І.П., Скочеляс П.С, Шевчук О.С., Николюк П.М., Яцик Р.М. А.с. № 0334 на сорт “Ялиця біла Коломийська” (Заявка № 96275001 від 04.12.2001 p., зареєстровано в Реєстрі сортів рослин України в   2003 p.).

Останні видані навчальні посібники, монографії та брошури:

 • Порадник Карпатського лісівника (Ів.-Фр., 2008);
 • Генетико-селекційні та насінницькі об’єкти в лісах Буковини (Тернопіль, 2008);
 • Лісові генетичні ресурси та їх збереження на Тернопільщині (Тернопіль, 2008);
 • Діброви Українських Карпат і суміжних територій, їх стан та особливості відновлення (Тернопіль, 2010);
 • Наукові основи збалансованого ведення лісового господарства в Карпатському регіоні (Ів.-Фр.2011);
 • Основи генетики й селекції лісових рослин (Тернопіль,2012);
 • Стан лісових генетичних ресурсів в Україні ( Харків, 2014 );
 • Лабораторії лісовідновлення і селекції – 50. Становлення, розвиток та підсумки наукової діяльності (Ів.-Фр., 2014);
 • Лісовідновлення на зрубах головних лісоутворюючих порід у ДП “Осмолодське лісове господарство” (Ів.-Фр., 2018);
 • Основи інтродукції та адаптації деревно-кущових видів рослин (Ів.-Фр., 2018);
 • Основні дендроінтродукційні об’єкти в лісах Івано-Франківщини: характеристика, стан, заходи із упорядкування (Ів.-Фр., 2018)

 

–    Костянтин Смаглюк  (Ів.-Фр., 2008, 2018);

–    Ананій Гаврусевич (Ів.-Фр., 2009);

–    Роман Бродович (Ів.-Фр., 2010);

–    Роман Яцик (Ів.-Фр., 2011);

–    Микола Гунчак (Ів.-Фр., 2011);

–    Василь Парпан (Ів.-Фр., 2011);

–    Петро Зелез (Ів.-Фр., 2011);

–    Михайло Косяков (Ів.-Фр., 2011);

–   Василь Кудря (Ів.-Фр., 2011);

–   Володимир Парахоняк (Ів.-Фр., 2012);

–   Теодор Порада (Ів.-Фр., 2013);

–   Володимир Ступар (Ів.-Фр., 2014);

–   Надія Смаглюк (Ів.-Фр., 2015);

–   Фелікс Гербут (Ів.-Фр., 2016);

–   Юрій Кацуляк (Ів.-Фр., 2016);

–   Михайло Лущак (Ів.-Фр., 2017).

 

Нормативні, державні та галузеві стандарти

–    Саджанці дерев і чагарників. Технічні умови ДСТ 24835-81;

–    Культури лісові. Оцінка якості. ГСТ 56-92-87.

–    Сіянці дерев і чагарників Карпат. Технічні умови. 56, УРСР, 174-85;

–    Сіянці дерев і чагарників. Технічні умови. ДСТ 3317-90;

–    Лісові культури з скороченим обігом рубки. Оцінка якості при переведенні культур у вкриті лісом землі. Ів.-Фр. 1995.

–    Саджанці дерев і чагарників. Технічні умови. (Київ, 2010).

–    Лісовий Кодекс України;

–    Правила відновлення лісів і лісорозведення;

–    Інструкція з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів;

–    Настанови по лісових розсадниках;

–    Настанови з лісовідновлення і лісорозведення;

–    Настанови з лісового насінництва;

–    Концепція збереження та невиснажливого використання лісових генетичних ресурсів в Україні;

–    Положення із виділення, збереження та сталого використання генетичного фонду деревних порід в Україні.

На сьогоднішній день у лабораторії ЛВС працюють:

зав. лаб. к.с.-г.н., с.н.с. Кацуляк Ю.Д., п.н.с., к.с.-г.н., с.н.с. Бродович Р.І.,
п.н.с., к.с.-г.н., с.н.с., доцент Яцик Р.М., вчений секретар, к.с.-г.н. Гудима В.М., с.н.с., к.с.-г.н., Юник Т.Р., н.с. Сіщук М.М.