УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ГІРСЬКОГО ЛІСІВНИЦТВА ІМ. П.С. ПАСТЕРНАКА (УКРНДІГІРЛІС)
новини

Лабораторія лісознавства і лісівництва

ІСТОРІЯ

Лабораторія лісознавства та лісівництва функціонує з 1965 року. Значна увага приділяється дослідженням на постійних дослідних об’єктах: висотні лісівничі профілі, лісогідрологічні стаціонари, об’єкти по вивченню лісівничо-екологічної результативності рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів. За участю лабораторії лісівництва підготовлено ряд загальнодержавних нормативних документів по веденню лісового господарства «Правила рубок головного користування в гірських лісах Карпат», «Правила поліпшення якісного складу лісів», «Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок». За час існування лабораторії лісознавства і лісівництва її співробітниками захищено 2 докторські та 5 кандидатських дисертацій.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ  ДОСЛІДЖЕНЬ:

  • удосконалення лісокористування у гірських лісах на засадах сталого ведення лісового господарства;
  • оцінка впливу різних систем рубок на гідрологічні функції лісів;
  • опрацювання екологічно виважених, найбільш придатних для гірських умов способів і режимів ведення господарства;

організація багатоцільового природокористування в межах гірських водозбірних басейнів, розробка нових методологічних підходів щодо структурної організації водозборів, як системи екологічно орієнтованого лісівництва.

РОЗРОБЛЕНІ ТА ОПУБЛІКОВАНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

1) Рекомендації з удосконалення рубок в гірських лісах Карпат (Івано-Франківськ, 2001)

2) Рекомендації із збереження і посилення водоохоронно-захисної ролі гірських лісів Карпат (Івано-Франківськ, 2001)

3) Рекомендації з удосконалення рубок в ялинових лісах Карпат (Івано-Франківськ, 2005)

4) Рекомендації з удосконалення системи головних рубок в гірських лісах Карпат на засадах сталого ведення лісового господарства (Івано-Франківськ, 2011)

5) Рекомендації з проведення поступових і вибіркових рубок в гірських лісах Карпат (Івано-Франківськ, 2017)

6) Рекомендації з рубок переформування в основних типах лісу українських Карпат (Івано-Франківськ, 2017)