УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ГІРСЬКОГО ЛІСІВНИЦТВА ІМ. П.С. ПАСТЕРНАКА (УКРНДІГІРЛІС)
новини

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ УКРНДІГІРЛІС В НАПРЯМКУ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛІСОТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Опубліковано у 27/09/2018

Враховуючи важливість транспортної інфраструктури для діяльності лісового господарства, в “Стратегічному плані дій для впровадження Протоколу про стале управління лісами” (прийнятому в рамках Карпатської конвенції) передбачена, поряд з іншими, мета 9 “Покращення лісотранспортної інфраструктури гірських лісів”, яка включає два заходи. Зміст першого  з них наступний.

Захід 9.1. Вжити заходи стосовно будівництва нових лісових автодоріг в гірських лісах, де це є необхідним та покращення технічного стану наявних.

Очікувані результати:

а) Питання будівництва лісових доріг враховані у національних лісових програмах або інших національних стратегічних документах;

б) Нормативні документи, що регламентують параметри гірських лісових доріг розроблені і прийняті  на національному  рівні;

в) Керівництво з планування лісотранспортної мережі в гірських лісах можуть бути розроблені і прийняті  на національному  рівні;

г) Проведений обмін досвідом щодо оптимізації мережі лісових доріг.

Це пов’язано з тим, що основою ефективного функціонування лісогосподарського виробництва на принципах наближеного до природи лісівництва є наявність розвинутої мережі шляхів лісотранспорту, яка має базуватися на оптимальній мережі лісових автомобільних доріг. Від мережі шляхів лісотранспорту та її технічного стану істотно залежить ефективність лісової галузі, культура і якість виконання лісогосподарських робіт, а також можливість застосування сучасних систем лісових машин і лісовозного транспорту. Необхідно також відмітити, що лісові автодороги мають значення не тільки для забезпечення процесів лісокористування, відновлення, охорони і захисту лісу, а й для загального розвитку регіону, створення нових робочих місць та покращення умов роботи і проживання населення. Наявність мережі лісових автодоріг, в певній мірі, свідчить про цивілізованість держави.

В Держлісагентстві України приділяється значна увага вирішенню вищезгаданої проблемі. На часі є вдосконалення системи галузевих  нормативних документів, що регламентують процеси планування, проектування та будівництва лісових доріг в лісових масивах. Цей процес має відбуватися із врахуванням особливостей природно-виробничих умов лісогосподарської діяльності, сучасних тенденцій і вимог, з обов’язковим використанням можливостей геоінформаційних технологій, а також наявного досвіду облаштування лісотранспортної мережі в європейських країнах. Тому, за дорученням керівництва Держлісагентства, в УкрНДІгірліс, як головній організації лісової галузі з питань лісотранспорту, розпочаті організаційно-технічні роботи з підготовки передумов для створення нових  вимог з планування, проведення польових вишукувань та розробки документації для будівництва лісових автодоріг, які повинні бути узгоджені і затверджені в установленому в Україні порядку. Здійснюється налагодження міжнародних зв’язків з провідними науковими установами лісового профілю ряду європейських країн, які мають високий рівень компетентності та сучасні знання стосовно вищезгаданих питань.

В серпні цього року здійснена поїздка до Інституту лісової інженерії Віденського університету та Національного лісового центру Словаччини. Основними завданнями проведених зустрічей стало:

– ознайомлення з вимогами наявних чинних нормативних документів, що регламентують процеси планування і проектування лісових автодоріг в Австрії і Словаччині;

– встановлення особливостей їх розробки і затвердження, а також організацій, що виконують такі роботи;

– вивчення практичних методів виконання проектно-вишукувальних робіт та застосовуваних при цьому приладів та програмних комплексів;

– обговорення методів міжнародної співпраці та джерел і можливостей отримання фінансування для подальших робіт.

В складі української делегації були Коржов В.Л., перший заступник директора з наукової роботи УкрНДІгірліс, Зварич І.Б., головний інженер ДП «Осмолодське лісове господарство» і Слижук В.В., головний інженер ДП «Путильське лісове господарство». У Відні розмова велася з директором Інституту лісової інженерії професором Карлом Штампфером, який прекрасно знає особливості планування та проектування гірських лісових автодоріг і застосовувані при цьому сучасні методи. Він також є президентом Європейської наукової організації «FORMEC». На фото учасники зустрічі у Відні.

В м. Зволен в Інституті лісового господарства Національного лісового центру Словаччини (НЛЦ) крім вищезгаданих питань, обговорювались можливості використання методів дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), яке широко використовується в Словаччині при плануванні лісогосподарської діяльності, в тому числі і лісотранспортної мережі. Доцільно відмітити, що дослідженням з використання ДЗЗ в НЛЦ, який має свій літак і необхідну апаратуру, надається особливе значення. В Словаччині щорічно проводиться сканування 10% її лісових площ. З словацької сторони в зустрічі приймали участь доктор Томаш Буха, директор інституту, Інгрід Кріссакова, фінансовий менеджер, та кандидати наук Іван Сачков і Іван Барка. Особливий акцент було зроблено на необхідності використання коштів від різноманітних європейських фондів, як основи для реалізації задуманих цілей. Фотографії робочих моментів зустрічі подані нижче. Також відбулося ознайомлення з роботою науково-дослідної станції (Банська Штявниця), де проводяться дослідження пов’язані з всиханням ялинових деревостанів та методи боротьби з хворобами і шкідниками лісових насаджень.

В результаті поїздки досягнуто домовленості про організацію в листопаді цього року наради за участю провідних фахівців, які займаються питаннями лісотранспорту, з усіх країн Карпатської конвенції та Австрії для вироблення плану подальших дій  щодо вдосконалення нормативних документів.

About admin

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *