УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ГІРСЬКОГО ЛІСІВНИЦТВА ІМ. П.С. ПАСТЕРНАКА (УКРНДІГІРЛІС)
новини

Міжнародна співпраця

Важливою сферою діяльності УкрНДІгірліс є участь в міжнародній науковій співпраці. Це – безпосередня робота в міжнародних проектах, представлення України  на міжнародних заходах, організація дієвих контактів між українськими і європейськими лісівниками,  а також налагодження співпраці з фахівцями лісопромислового виробництва країн Європейського союзу. В 2002-2003 роках в рамках  проекту ТАСІС «Вдосконалення транскордонної системи збереження природи у Верховині» науковцями інституту опрацьовувалось широке коло питань, на основі чого було започатковано роботу нового Національного природного парку «Верховинський».   Особливо слід відмітити Швейцарсько-український проект розвитку лісів Закарпаття (2003-2010 роки), під час якого опрацьовано ряд актуальних для лісової галузі завдань. Один із його результатів – «Посібник карпатського лісівника» набув широкої популярності в регіоні. Фахівці інституту  в цьому проекті вирішували проблему запровадження наближеного до природи лісівництва в карпатських лісах, на основі чого підготовлені  відповідні рекомендації, які затверджені на галузевому рівні.

Чесько-українські проекти «Інструменти регіонального і господарського лісового планування для України»  та «Системи диференційного ведення господарства  в лісових екосистемах Українських Карпат», в яких інститут приймав участь в 2005-2010 роках, вирішували питання запровадження на гірських територіях  сучасних методів регіонального планування ведення лісового господарства  і лісотранспортної мережі з використанням даних дистанційного зондування територій та можливостей ГІС-технологій. В рамках проекту HUSKROUA/1001/028 «Безперервне навчання лісівників задля кращого ведення лісового господарства», виконаного у відповідності з Програмою транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Сусідства і Партнерства Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна, науковці інституту внесли суттєвий вклад в підготовку монографії «Наближене до природи та багатофункціональне ведення лісового господарства в Карпатському регіоні України і Словаччини» (2014р.), яка видана українською і словацькою мовами.

Важливим напрямком міжнародної співпраці є поліпшення інтеграції лісового і водного господарства. Це підкреслюється результатами завершеного словацько-українського проекту «HYDROFOR: системи оптимального ведення лісового господарства, спрямованої на посилення гідрологічної ролі лісів у попередження паводків у басейні річки Бодрог» (2013-2015 роки), який реалізований за участю УкрНДІгірліс, ГО «ФОРЗА» і Національного лісового центру Словаччини. Завданнями проекту було здійснення гармонізованого транскордонного дослідження взаємозв’язку ведення лісового господарства і способів утримання ландшафтів із гідрологічними функціями лісів та опрацювання комплексу заходів з посилення гідрологічної ролі лісових територій.

За дорученням Держлісагентства України і Мінприроди України УкрНДІгірліс представляє нашу державу в заходах, які організовує  Міжнародний секретаріат «Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат». В останні роки прийнято  участь в розробці  «Стратегічного плану дій для впровадження Протоколу про стале управління лісами» та «Критеріїв і індикаторів для визначення пралісів Карпат», які затверджені Четвертою конференцією сторін Карпатської конвенції  у вересні 2014 року.

 

Проект «HYDROFOR»