УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ГІРСЬКОГО ЛІСІВНИЦТВА ІМ. П.С. ПАСТЕРНАКА (УКРНДІГІРЛІС)
новини

Доступ до публічної інформації

Інформація про виписані лісорубні квитки станом на 01.03.2019

Протокол виборів директора 11.01.2018

Звіт про виконання виробничого плану по лісовому господарству за 2017 рік

Звіт про виконання виробничого плану по лісовому господарству за 2017 рік (загальна)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 2017 р.

ЛІСОГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ за 2017 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги 2017 р.

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), за 2017 р.

Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом
на 01 січня 2018 р.

Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на 01 січня 2018 р.

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на 01 січня 2018 р.

Інформація про виконання плану заходів за третій квартал  2017 рік (по УкрНДІгірліс з ведення лісового і мисливського господарства і захисту лісів в лісовому фонді на 2017 рік по КПКВК 2805060 (загальний фонд державного бюджету)

КАЛЬКУЛЯЦІЯ собівартості по заготівлі лісопродукції за 2017 рік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за 2017 р.

БАЛАНС на 01 січня 2018 року (форма 1-дс-3)

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за  2017 рік (форма 2-дс)

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ за 2017 рік (форма 3-дс-2)

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 2017 рік (форма 4-дс)

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 2017 рік (форма 4-дс-2)

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2017 рік (форма 5-дс)