УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ГІРСЬКОГО ЛІСІВНИЦТВА ІМ. П.С. ПАСТЕРНАКА (УКРНДІГІРЛІС)
новини

Доступ до публічної інформації

СТАТУТ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ГІРСЬКОГО ЛІСІВНИЦТВА ІМ. П.С. ПАСТЕРНАКА

Інформація про видачу спеціальних дозволів (лісорубних квитків) на заготівлю деревини станом на 08 квітня 2019 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (наука) за 2018 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (лісове) за 2018 рік

БАЛАНС на 01 січня 2019р.

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків станом на 01 січня 2019р.

Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на 01 січня 2019р.

Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на 01 січня 2019р.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01 січня 2019р.

Примітки до річної фінансової звітності 2018р.

Звіт про власний капітал 2018р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень 2018р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги 2018р.

Звіт про рух грошових коштів 2018р.

Звіт про фінансові результати 2018р.

Звіт про виконання виробничого плану по лісовому господарству за 2018 рік (загальна)

Звіт про виконання виробничого плану по лісовому господарству за 2018 рік (бюджет)

Звіт про виробництво та реалізацію продукції лісового господарства, відтворення та захист лісів

Інформація про виписані лісорубні квитки станом на 01.03.2019