УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ГІРСЬКОГО ЛІСІВНИЦТВА ІМ. П.С. ПАСТЕРНАКА (УКРНДІГІРЛІС)
новини

РЕКОМЕНДАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІСОЗАГОТІВЛІ

Опубліковано у 18/06/2018

Для вдосконалення гірської лісозаготівлі

 

Протягом тривалого періоду розвитку людської спільноти роль лісів в житті людей була важливою завжди. Особливо це відчутно в даний час, коли людство, щоб забезпечити прогнозоване майбутнє, має почати пристосовуватися до природи повністю за рахунок кардинальної зміни свого ставлення до неї. У цьому контексті, в сфері лісового господарства необхідно забезпечити створення умов, що забезпечують збалансоване управління лісами, як одного з головних чинників, що сприяють досягненню сталого розвитку. Однак, ефективне ведення лісового господарства в гірських  лісах із застосуванням принципів наближеного до природи лісівництва утруднюється  відсутністю розвиненої  лісотранспортної мережі та складністю доставки  деревини від місця звалювання до верхнього складу. Тому не випадковим є той факт, що в “Стратегічному план дій для впровадження Протоколу про стале управління лісами”, передбачена мета 9 “Покращення лісотранспортної інфраструктури гірських лісів”, яка включає два заходи. Їх зміст  і очікувані результати подані нижче.

 Захід 9.1.  Вжити заходи стосовно будівництва нових лісових автодоріг в гірських лісах, де це є необхідним та покращення технічного стану наявних.

Очікувані результати

а) Питання будівництва лісових доріг враховані у національних лісових програмах або інших національних стратегічних документах;

б) Нормативні документи, що регламентують параметри гірських лісових доріг розроблені і прийняті  на національному  рівні;

в) Керівництво з планування лісотранспортної мережі в гірських лісах можуть бути розроблені і прийняті  на національному  рівні;

г) Проведений обмін досвідом щодо оптимізації мережі лісових доріг.

Захід 9.2.  Вжити заходів щодо оптимізації способів первинного транспортування деревини.

 Очікувані результати

а) Проведений обмін досвідом та розроблені проекти, направлені   на сприяння застосуванню ефективних способів первинного транспортування деревини;

б) Оптимізовано застосування канатних лісотранспортних установок;

в) Проведений обмін досвідом щодо оптимізації мережі шляхів первинного лісотранспорту.

Для досягнення вищезгаданих завдань УкрНДІгірліс, в рамках виконання комплексних досліджень по темі „Вивчити лісівничо-екологічну ефективність технологічних процесів гірських лісозаготівель при різних способах рубок із застосуванням сучасної техніки і оптимальної транспортної мережі” розроблені  „Рекомендації з удосконалення технології лісозаготівлі при різних способах рубок в гірських лісах Українських Карпат”. Цей документ спрямований на зменшення негативного впливу різних способів рубок на лісове середовище шляхом застосування в практичній діяльності лісових підприємств сучасних методів планування мережі шляхів лісотранспорту та оптимальних, для певних природно-виробничих умов, технологічних процесів, що базуються на застосуванні сучасних природозберігаючих систем машин і механізмів. Рекомендації пройшли широку дослідно-виробничу перевірку, затверджені Науково-технічною радою Держлісагентства та включені в галузевій план впровадження у виробництво на 2018 рік. Документ, який тиражовано типографським способом, складається  з п’яти розділів, де висвітлено основні чинники вибору оптимальних варіантів технологічних процесів гірських лісозаготівель, методи планування лісотранспортної мережі і організаційно-технологічні аспекти проведення підготовчих і основних робіт на лісосіках. Текст рекомендацій та опублікована стаття, в якій представлені узагальнені дані про їх зміст, подані окремими файлами.

З метою ефективного впровадження вищезгаданих рекомендацій  їх презентацію було здійснено керівником цього напрямку досліджень, к.т.н., с.н.с., першим заступником директора з наукової роботи УкрНДІгірліс В.Л. Коржовим  на нещодавно проведеному виробничому семінарі – нараді Львівського ОУЛМГ. Цей семінар-нарада   з головними інженерами підпорядкованих лісових підприємств, присвячену організації ефективного лісокористування в гірських лісах, пройшла  на базі ДП „Славське лісове господарство”  (директор Кокоць С.Ю.)  під керівництвом заступника начальника – головного інженера  управління Громяка Ю.О.

 

Стаття рекомендації

Рекомендації технології лісозаготівлі (тиражування) 1

About admin

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *