УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ГІРСЬКОГО ЛІСІВНИЦТВА ІМ. П.С. ПАСТЕРНАКА (УКРНДІГІРЛІС)
новини

Результати наукових досліджень

Лабораторія лісознавства і лісівництва:

 • Рекомендації з удосконалення рубок в гірських лісах Карпат (Івано-Франківськ, 2001);
 • Рекомендації із збереження і посилення водоохоронно-захисної ролі гірських лісів Карпат (Івано-Франківськ, 2001);
 • Рекомендації з удосконалення рубок в ялинових лісах Карпат (Івано-Франківськ, 2005);
 • Рекомендації з удосконалення системи головних рубок в гірських лісах Карпат на засадах сталого ведення лісового господарства (Івано-Франківськ, 2011);
 • Рекомендації з проведення поступових і вибіркових рубок в гірських лісах Карпат (Івано-Франківськ, 2017);
 • Рекомендації з рубок переформування в основних типах лісу українських Карпат (Івано-Франківськ, 2017);

Лабораторія лісових природозберігаючих технологій і транспорту:

 

Лабораторія лісовідновлення і селекції:

Розроблені та опубліковані рекомендації 

 • Рекомендації з удосконалення лісовідновлення в букових гірських лісах Українських Карпат (Київ, 2010);
 • Оптимальні системи, методи і способи лісовідновлення в розрізі лісових формацій Українських Карпат (Київ, 2010);
 • Концепція збереження та невиснажливого використання лісових генетичних ресурсів в Україні (Київ, 2012);
 • Положення збереження та сталого використання генетичного фонду лісових деревних порід в Ураїні (Київ, 2012);
 • Рекомендації з ведення лісового господарства в похідних ялинниках Українських Карпат (Ів.-Фр., 2013);
 • Методичні рекомендації по плануванню лісовідновлювальних робіт на зрубах у гірських лісах Українських Карпат (Ужгород, 2014);
 • Методичні рекомендації по ренатуралізації та збереженню червонокнижних і зникаючих видів деревно-чагарникових порід у Закарпатській області (Ужгород, 2014);
 • Рекомендації по створенню лісових культур у зоні рівнинних дібров Закарпатської області (Ужгород, 2014);
 • Рекомендації з відтворення стійких деревостанів на вітровальних, уражених хворобами ділянках і в рекреаційно-оздоровчих лісах Карпат (Ів.-Фр., 2017);
 • Рекомендації з ефективного використання клонового лісового насінництва в Карпатському регіоні та створення плантації підвищеного генетичного рівня (Ів.-Фр., 2017);
 • Практичні рекомендації з упорядкування генетико-селекційно-насінницьких об’єктів та створення лісових культур в Івано-Франківській області (Ів.-Фр., 2018).

Винаходи та авторські свідоцтва на сорти рослин

 

– Феннич B.C., Яцик Р.М. A.c. № 1307 на сорт “Ясень вузьколистий Закарпатський”. (Заявка № 98274001 від 07.12.1998 p., зареєстровано в Реєстрі сортів рослин України в 2001 p.).

– Мамонов М.І., Феннич B.C., Яцик P.M.  A.c. № 1308 на сорт “Модрина гібридна  Мукачівська”. (Заявка № 99266001 від 01.11.1999 p., зареєстровано в Реєстрі сортів рослин України в 2001 p.).

– Молоткова І.І., Феннич B.C., Гніденко В.І. A.c. № 1309 на сорт “Кедр атласький Мукачівський”. (Заявка № 97268001 від 04.12.1997 p., зареєстровано в Реєстрі сортів рослин України в 2001 p.).

– Феннич B.C., Швець І.В., Яцик P.M.  A.c. № 1310 на сорт “Дуб звичайний Боржавський”. (Заявка № 98262001 від 07.12.1998 p., зареєстровано в Реєстрі сортів рослин України в 2001 p.).

– Равлюк І.П., Скочеляс П.С, Шевчук О.С., Николюк П.М., Яцик Р.М. А.с. № 0334 на сорт “Ялиця біла Коломийська” (Заявка № 96275001 від 04.12.2001 p., зареєстровано в Реєстрі сортів рослин України в   2003 p.).

Навчальні посібники, монографії та брошури

 • Дугласія зелена в Україні (Ів.-Фр.,1998);
 • Природно-заповідні території та об’єкти Івано-Франківщини (Ів.-Фр., 2000).
 • Наукові основи ведення багатоцільового лісового господарства у Карпатському регіоні (Ів.-Фр., 2001);
 • Наукові аспекти ведення сталого лісового господарства (Ів.-Фр.2005);
 • Лісові генетичні ресурси та селекційно-насінницькі об’єкти Львівщини (Ів.-Фр., 2006);
 • Наукові засади ведення сталого лісового господарства в Карпатському регіоні (Ів.-Фр.2007);
 • Порадник Карпатського лісівника (Ів.-Фр., 2008);
 • Генетико-селекційні та насінницькі об’єкти в лісах Буковини (Тернопіль, 2008);
 • Лісові генетичні ресурси та їх збереження на Тернопільщині (Тернопіль, 2008);
 • Діброви Українських Карпат і суміжних територій, їх стан та особливості відновлення (Тернопіль, 2010);
 • Наукові основи збалансованого ведення лісового господарства в Карпатському регіоні (Ів.-Фр.2011);
 • Основи генетики й селекції лісових рослин (Тернопіль,2012);
 • Стан лісових генетичних ресурсів в Україні ( Харків, 2014 );
 • Лабораторії лісовідновлення і селекції – 50. Становлення, розвиток та підсумки наукової діяльності (Ів.-Фр., 2014);
 • Лісовідновлення на зрубах головних лісоутворюючих порід у ДП “Осмолодське лісове господарство” (Ів.-Фр., 2018).

Лабораторія екології і захисту лісу:

 • Наукові та органiза­цiйні основи екологiчного монiторингу лiсiв регіо­ну Українських Карпат (2001);
 • Рекомендації зі сталого лісокористу­вання в Карпатах (пріоритетні напрямки розвитку (2005);
 • Засади сталого лісоко­рис­тування та збереження біо­різноманіття гірських лісів Українських Карпат (2010);
 • Рекомендації щодо шляхів сталого ведення лісового господарства в лісах різного цільового призначення (2011);
 • Рекомендації з використання природо-заповідного фонду в лісах Українських Карпат (2011);
 • Рекомендації з ведення лісового господарства в похідних ялинниках Українських Карпат (2013);
 • Посібник для визначення особливо цінних для збе­ре­ження лісів у транс­кор­донному регіоні Мармарощини (Румунія-Україна) та господарю­вання в них (2014);
 • Рекомендації з заміни похідних ялинників на корінні деревостани (2015);
 • Рекомендації з ведення лісового господарства в ялинниках Українських Карпат (2015);
 • Рекомендацій з ведення лісового господар­ства з врахуванням ландшаф­тно-водозбір­ного і лісотипологічного принци­пів та функціонального призна­чення лісів Українських Карпат (2015);
 • Настанови щодо підтримання та посилення життєвості вразливих гірських лісових екосистем до змін довкілля» (2015);
 • Рекомендація-монографія «Ведення лісового господарства та небезпека виникнення паводків на українській території басейну річки Бодрог» (2015);
 • Практичні настанови «Маргінальні та периферійні ліси: ключові генетичні ресурси для посилення стійкості європейських лісів до глобальних змін» (2016);
 • Критерії та методика ідентифікації пралісів і старовіко­вих лісів (квазі-пралісів) (2017).