УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ГІРСЬКОГО ЛІСІВНИЦТВА ІМ. П.С. ПАСТЕРНАКА (УКРНДІГІРЛІС)
новини

Структура

УкрНДІгірліс – провідна наукова установа України з питань гірського лісівництва в Карпатському регіоні заснована у 1991 р. на базі Карпатського філіалу Українського науково-дослідного інституту лісівництва і агромеліорації ім. Г.М. Висоцького, який був організований у 1964 році.

До складу інституту входить Гірський науково-дослідний відділ лісового господарства (далі ГНДВ), організований в 1996 році в лісових угіддях, переданих інституту згідно розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації № 85 від  07. 02. 1996 р. і знаходиться за адресою: 285712, с. Зелена Надвірнянського району Івано-Франківської області.

Юридичне функціонування ГНДВ підтверджено державним актом на право постійного користування землею II-I ф № 000440 ( 09-13-4/000001), який виданий 31 жовтня 1996 року Зеленською сільською Радою народних депутатів Надвірнянського району Івано-Франківської області на основі проведеного землевлаштування території.

ГНДВ є структурним підрозділом інституту, його дослідно-виробничою базою з ведення лісового господарства в гірських умовах Українських Карпат.

ГНДВ керується в своїй діяльності Конституцією України, основними положеннями Лісового кодексу, іншими законодавчими актами та нормативними документами з ведення лісового господарства і цим Положенням.

ГНДВ проводить роботу у відповідності до затверджених щорічних виробничо-фінансових планів з ведення лісового господарства, а також планів інституту з впровадження у виробництво наукових розробок.

У відповідності з рішенням Вченої ради інституту основними напрямками діяльності ГНДВ є:

–  впровадження у виробничі процеси результатів наукових розробок інституту, прогресивних науково-обгрунтованих технологій і передової техніки;

– підвищення віддачі I га вкритої лісом площі шляхом організації показової виробничої лісогосподарської діяльності, раціонального і ефективного використання та переробки деревини і недеревної продукції лісу;

– пропаганда лісових знань, залучення населення та учнівської молоді до охорони та примноження лісових багатств краю.