УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ГІРСЬКОГО ЛІСІВНИЦТВА ІМ. П.С. ПАСТЕРНАКА (УКРНДІГІРЛІС)
новини

Вчена рада

                      Склад Вченої ради УкрНДІгірліс

1.     Голубчак Олексій Іванович Голова ради, директор інституту, кандидат сільськогосподарських наук.
2.     Коржов Володимир Леонідович Заступник голови ради, перший заступник директора інституту, кандидат технічних наук,  старший науковий співробітник.
3.     Парпан Василь Іванович Член ради, головний науковий співробітник, доктор біологічних наук, професор.
4.     Гудима Вікторія Мирославівна Секретар ради, кандидат сільськогосподарських наук.
5.     Бродович Роман  Іларіонович Член ради, доцент ДВНЗ «Прикарпатський національний університет», кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.
6.     Яцик Роман Михайлович Член ради, професор ДВНЗ «Прикарпатський національний університет», кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.
7.     Калуцький Іван Федорович Член ради, професор ДВНЗ «Прикарпатський національний університет», доктор сільськогосподарських наук.
8.     Олійник Василь Степанович Член ради, професор ДВНЗ «Прикарпатський національний університет», доктор сільськогосподарських наук, професор
9.     Мажак Марія Василівна Член ради, голова профкому інституту.
10.             Шпарик Юрій Степанович Член ради,  професор ДВНЗ «Прикарпатський національний університет», доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.
11.             Осташук Руслан Васильович Член ради,  начальник Івано-Франківського ОУЛМГ.
12.             Кацуляк Юрій Дмитрович Член ради,  завідувач лабораторії лісовідновлення і селекції УкрНДІгірліс, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.
13.             Парпан Тарас Васильович Член ради,  завідувач лабораторії екології і захисту лісу УкрНДІгірліс, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник.